Stadsvandringar

Stadsvandringar i Stockholm 

för privata grupper


Kanske har du nyligen flyttat till Stockholm. Eller så har du bott här i hela ditt liv. Oavsett vilket är det genom människors berättelser som vi upptäcker och minns vår stad. Det genomgående temat för Stockholm Stories stadsvandringar är vardagsliv, arbetsliv och nöjesliv samt stadens utveckling genom tiderna. Ämnen som engagerar och roar oss alla.

Som stockholmska i fjärde generationen har jag forskat i min hembygd i mer än 30 år. Det jag berättar om under mina stadsvandringar i Stockholms olika stadsdelar är sådant som har fångat mitt intresse genom åren och som jag gärna delar med mig av.

Under promenaden tittar vi på staden ur dåtida stockholmares perspektiv. Hur bodde, levde, arbetade och roade vi oss under olika århundraden? Hur har Stockholm förändrats genom historien och varför ser stan ut som den gör?

Att tillsammans med familj, släkt och vänner få uppleva staden från förr i tiden och reflektera över hur vi lever idag gör det hela extra roligt och spännande. Stockholms olika stadsdelar har alla sin egen särprägel med vackra platser, intressanta människor och spännande historier. Vilken stadsdel är ni mest nyfikna på?

VisaMasterCardSwishKlarna